GDPR och integritet

 

GDPR är EU:s dataskyddsförordning sedan 25 maj 2018 som innebär striktare krav på hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen stärker den personliga integriteten och rätten till skydd av personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig
Daniel & Jens Bygg AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i företaget.

Hur vi behandlar personuppgifter
Daniel & Jens Bygg AB behandlar personuppgifter för anställda, kunder och leverantörer. Personuppgifterna lagras och hanteras i olika affärssystem som används vid projektering, fakturering, lönehantering och bokföring. Uppgifterna som lagras är bland annat namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer och fastighetsbeteckningar.

Hur länge vi sparar uppgifterna
Vi sparar uppgifterna enligt de regler och lagar som finns i bokföringslagen samt konsumenttjänstlagen.

Hur hanterar vi uppgifterna
Personuppgifterna används endast inom Daniel & Jens Bygg AB och lämnas inte vidare till utomstående.

Förändringar av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att justeras.